Жошы хан туралы эссе


 

 

 

 

П.Савельев, А.Ю.Якубовский, П.П.Иванов Натанзияны "Му ин-ад-дин" атты туындысына сйене отырып, Орыс хан — Шымтай ханны лы, Жошы ханны немерес деп санайды". Трк-монолдар жауларын санмен емес, сапамен жед. Хан болан сон оны 26 йел жне жздеген тоалы болан. Бл мселеге ешкм де мн бермеген, йткен, Жошы км болса, ол болсын, Шыыс хан жауыз ед. Кар ата-ажелерге комектесер едм. Абылай хан блманср (1711 - 23.5.1781, Отстк азастан Арыс жаасы) - лы мемлекет айраткер, олбасшы жне дипломат Жошы хан - Шыыс ханны лкен лы, моол олбасшысы.1218 жылы Жошы жасаы Шыыс хана баынысы келмеген меркттерд уа отырып, Ырыз зенн бойында Хорезм шаы Мхаммедт алпыс мы скермен шайасады. Жошы ханны лм трегнде алып ашпа гме кп. Шыыс ханды аза етуд андай ажет бар бзге? андай абырой табамыз одан бз? Шыыс ханны моол халына жасаан жасылыы бар шыар, бра бз бл мселеге азаты лтты мддес трысынан арауымыз керек ой.Кесене тгл, кесек дуал салдырмаан, артына "Аса лан" мультфильм тсрлен.А Орданы ханы болан. Жошы лысыны негзн алаушы, ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен.

Моол шапыншылыынан кейн ыпша даласында рылан жаа мемлекет - Жошы лысыны негзн алаушы, ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен. - Жгр ханны беснш рпаы. Ол, алдымен, моолдарды басыншылы скери жорытарыны брне Курсты жмысты зектлг. Себеб, Шыыс хан империясы кптеген халытарды, мемлекеттерд тадыры болан. Жошы - (Джучи, Иочи, Джочи) Шыысханны лкен лы, монолды лы ааныны брнш йел Бртеден туан трт лды бр . Жошы Шыысханны тыш жне сйкт, келешегнен мт кткен баласы. «Историческая хроника» - о событиях минувших дней. Абылай хан туралы реферат.

Абылай (блманср) хан— (1533—1537) билк раны. лытау аза руларын ауызбршлкке шаыран киел орын. Ол ересен кшт, ер жрек, алан бетнен айтпайтын айсар адам болан Жошы хан (1187-1227 жж.) моол шапыншылыынан кейн ыпша даласында рылан жаа мемлекет - Жошы лысыны негзн алаушы, ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен. 1206 жылы ол деттег ы (яса) ережелерн бектт. аза хандыын ран Керей мен Жнбек Орыс ханны шберелер. Ол мекен брын бзд ата бабамыз Брте бр, слу Марал мекен еткен Марал (Арал?) тезн жаалауы екен. 11.11.2010, 01:12. АСТАНА. Осы ма Жошы хан жне оны лдарыны еншс болан. Оны стне дл осы кезде Маытты бреуд: «Жошы хан есен-аман ыпша даласында бкен аулап жр, — делнетн хабары Шыысханды шынымен аарына мгзед. Алайда, Жошы мен оны жаындары з лысында монолды ортада емес, аза халын раан тайпалар арасында мр срд. Авиация жне арыш. Ханзада жйткген ландарды ткр жебемен дл кздеп лата беред, оны жрегнде бейшара жануарлара деген аяушылы болмайды. Орыс хан Орда Еженн VIII рпаы р «аза хандарыны атасы». азАпарат - «азАпарат» халыаралы апаратты агенттг Елбасы Нрслтан Назарбаевты 2015 жылы аза хандыы рылуыны 550 жылдыын ткзу туралы бастамасына орай «аза хандыына 550 жыл» атты арнайы жобаны ске осты. Жошы хан кесенес (1228-1230) аракегр зенн сол жаалауында, Жезазанны солтстк шыысынан 55 км ашытыта орналасан. Ол ересен кшт, ер жрек, алан бетнен айтпайтын айсар адам болан. Ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен. Эссе "Я - новый учитель!" Ортаасырлы лем тарихында Алтын Орда мемлекет орасан зор кш-уата ие алып империя ретнде суреттелгенмен, у баста бл иелк тек Шыыс хан ран аанатты метрополиясы Жошы лысы болып рылды. Оны шын аты моолша Баты екендгн моол тарихыны блгр Зардыхан инаятлы атап крсетед. Шыыслы Жошы хан (1187-1227 жж.) моол шапыншылыынан кейн ыпша даласында рылан жаа мемлекет - Жошы лысыны негзн алаушы, ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен.Аса лан, Жошы ханinfourok.

ru/asa-lan-zhoshi-han-701990.html1.Жошы хан деген км? 2.Жошы ханны рекет туралы сендер не дейсдер? 3.ке айысын алай сезнесдер? 4.Домбырашы не шн хана кй арылы естртт деп ойлайсыдар?Просмотры: 308. Оиа былай болан. Что здесь можно найти? «Календарь» - важнейшие исторические даты. аза тарихындаы Жошы ханны рлн анытаса деген ой бар Биыл Жошы ханны туанына 830 жыл толады екен. Жошы з лысыны жетекшс, ханы ана емес, ыпалды скери олбасшысы да болды. Жошы лысыны негзн алаушы. Ары тег - Жошы хан, берг бабалары аза ордасыны негзн салан з Жнбек, одан со Есегей бойлы Ер Есм хан, Салам Жгр хан. Жошы кесн солтстк ытайа, Орта Азияа жорытарына атысты, сондай-а Шыыс ханны бйрытары мен жарлытары бойынша братар тапсырмалар орындады, бларды атарында Абылай хан. Моол шапыншылыынан кейн ыпша даласында рылан жаа мемлекет - Жошы лысыны негзн алаушы, ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен. Шыыс хан туралы реферат.Скачать реферат с сервера. Шыыс хан бларды жайылым жерлермен оса з туыстары мен нояндара еншге блп берд. алай боланда да, Жошы ханны аза жернде, лытауда лген аны. Шыысханны немерес, Жошыны сйкт лы Сайын кес лген со ресми трде таа отырды. Size: 17.57 Kb. Жет жары аза халыны мемлекет жне ыты тарихында ерекше орын алатын былыс Туке хан аза халыны тарихи санасында зн кемегерлгмен, даналыымен, аылдылыымен, длдгмен, бтмгерлгмен саталан хандарымызды бр. Шыыслы Жошы хан (1187-1227 жж.) моол шапыншылыынан кейн ыпша даласында рылан жаа мемлекетт негзн салушы. А. аза мемлекет шн Жошы хан Орда ежен рпатарыны орны блек. Жошы лысыны негзн алаушы, ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен. Бл жоба аясында «Бабалар Эссе 2017.Жошы хан тарихын зерттеу те нды жне маызды проблема болып табылады. Шыыс ханны осы уаытта ашы тек бр жау Моол даласы - Найман хан. Оны арсы Шыыс хан жне оны басшылы скерлер.Жаа эссе. Алаша ханмен ткелей атысы бар Жошы хан мен Домбауыл кесенелер де осы манан орын тепкен. А так же Рефераты, курсовые на казахском | Книги, Изучение разных языков. Яни, Жошы лысы Шыыс хан ран лы империяа блхайыр хандыы азаша реферат, блхайыр хандыы казакша реферат тегин АБЫЛАЙ ХАН (1711-1781) АБЫЛАЙ, блманср (1711 Ресейдеректерде 1713 - 23.5.1781, Отстк Казастан, Арыс жаасы) - лы мемлекет Ал енд бр дерек жеке билкке мтылып, ке ырына кнбей, асаулы танытан лын Шыыс з арнайы адам жберп, бел омыртасын здрп лтртт дегенд айтады. Шыыс хан лем тарихындаы танымал тла. Жошы хан (1187-1227 жылдары) Шыыс ханны лкен лы, моол олбасшысы. Size: 17.57 Kb. Реферат жошы хан жж моол шапыншылыынан кейн ыпша даласында рылан жаа мемлекет жошы лысыны негзн алаушы ататы шыыс ханны оырат ызыКурсовые, дипломные, контрольные, отчеты по практике, рефераты, эссе для Казахстана и стран СНГ. Муканова Г.Б.А?мола облысыК?кшетау ?аласы 17 орта мектеб?аза? тл мен ?дебиетп?н м??алмЭссе: Абылай хан ерлк д?урн? ерен т?л?асыАбылай хан! ?аза? ха Жошы хан Шыыс ханны лкен лы, моол олбасшысы. «Превосходя всех современных владельцев киргизских. Соны шнде тарихи тадырымен, сулеттк-кркемдк бтммен айрыша кз тартатындарды бр Жошы хан кмбез. Этот сайт - для тех, кто хочет знать больше об истории Казахстана. лы хан жазбаша с жргзуд йымдастырды. Все для учебы в Казахстане и Подготовка к ЕНТ. Олай болуы Жошы лмн кездейсотыында ма деп ойлаймын. кмшлк ы. азастан жернде айталанбас бтмд тарихи ескерткштер те кп. Егер мен хан болсам бар маселен ретеуш едм.Себеб хан адлд мейрмд адл болу керек. Абылай хан (1711-1781) аза Ордасыны ханы, аза мемлекетн тарихындаы аса крнект мемлекет айраткер, ары тег Жошы хан, берг бабалары аза ордасыны негзн салан з-Жнбек Жошы хан Жошы хан (11871227 жж.) моол шапыншылыынан кейн ыпша даласында рылан жаа мемлекет — Жошы лысыны негзн алаушы, ататы Шыыс ханны оырат ызы Брте бйбшеснен туан трт лды лкен. летами, хитростью и опытностью, известный умомРод Абылай хана берет начало от сына Чингисхана Жошы, потомком которого был великий хан Жанибек. Оларды араашытыы шамамен 8-12 шаырмды райды. Жошы хан кесенес. Жошы ханды мерктт лы дегенд ешкм де, айтпаушы ед. Ресейлк тарихшы лы олбасшыны азатан шыанын ресми трде мойындатпа Читайте больше на NUR.KZ Шыыс ханны Жошы деген баласы жабайы лан аулап, зн аумалаан нкер серктернен тым зап кеткенн сезбей де алады. 4 йел оны негзг йел болып саналан.Бртеден ш л Жошы-Шаатай-гедей бес ызы Фуджин-бег, Чичиган, Алагай-бег, Тумалун жне Алталун.. Жошы Хан Сочинения и курсовые работы.Ары тег - Жошы хан, берг бабалары аза ордасыны негзн салан з Жнбек, одан со Есегей бойлы Ер Есм хан, Салам Жгр хан. аза халыны лт ретнде алыптасу, дербес мемлекет ру тарихында Шыыс хан мен оны рм-бтаы билеген мемлекет лкен рл атаран. «Личности» - о ханах, батырах, писателях и других выдающихся людях. йткен оларда мыты тртп, ажайып - Е алдымен «Жошы хан км?» деген сауал трегнде ой толаса. Онда «Хан лым Жошы ыпша даласыны бр стртнде дниеден тпт. Шыыс хан жне Жошы хан туралы шыармаларды ртрл мдделерге сай жазыланы белгл.

Свежие записи: