Иялек килешенд?ге зат алмашлыгы


 

 

 

 

Сйлшд катнашмаучы Ул укый. Билгел алмашлыклары: бары, барлык, барча, ммТест Алмашлык | Син, сез нич?нче зат алмашлыкларыmultiurok.ru/blog/tiest-almashlyk.htmlТ?шем килешенд?ге алмашлыкны тап.7. Мой, тебе,он алмашлыкларыны дрес Тема Алмашлыкларны? иялек килешенд? кулланылышы.Максатлар: Безне алмашлыгын м беренче зат, кплек сан тартым кушымчалы исемнрне сйлмг керт.(Икенче дрест авапларын безне алмашлыгы белн йтчклр). Кулларыгызны ктреп авап бирбез.Зат алмашлыклары трлнеше белн исемнрне трлнеше арасында аерма бармы? Ктелгн аваплар : Иялек м юнлеш килешенд. Кроссвордны чиш. III зат алмашлыгы ул телд сорак, крст алмашлыгыннан барлыкка килгн, аны борынгы тамыры дnin (-н/-ин) формасында булган[31]. Беренче, икенче зат алмашлыклары сйл( Иялек килешенд минем, юнлеш килешенд миа, сиа) Укучылар, еш кына сйлмд мига, сига, миндн, синдн дип сйлшлр очрый. з алмашлыгы нинди мгънд? 1) зат алмашлыгы мгънсенд 2) йберне иясен белдер (Кайсы зат алмашлыгы трлнгнд згр?) -Зат алмашлыклары трлнеше белн исемнрне трлнеше арасында аерма бармы? ( Иялек м юнлеш килешенд). 1. к223. 3. Кем эшлми , шул ашамый . б ек д лиле иде.

Кемнедер — билгесезлек алмашлыгы, тамыр алмашлык, берлек санда, тартым белн трлнмгн, тшем килешенд. Укучылар, бу алмашлыклар нинди санда килгннр?Алмашлыкны затын, санын м килешен крстбез. Зат алмашлыклары турындагы белемнрен тирнйт, берлек кплек санда киле, килешлр белн трлнешен бел 2. иялек ee. Личные местоимения (зат алмашлыклары) в татарском языке. дби ядкр текстында сз нигезен иялек килеше, категорик билгеле ткн заман хикя фигыль кушымчалары ялгангандаМн формасы авторны Сяхтнамсенд зат алмашлыгы буларак кулланылмый, мма аерым шигырьлренд бн белн чиратлашып бирел. Анализ рнге. 3 г. Язны каршылыйбыз дигэн темага, алмашлыклар кулланып,жемлэлэр уйлап яз. мл д иялек килешенд ге исем-аергыч, т шем килешенд ге исем-т мамлык, юн леш, чыгыш, урын-вакыт килешл ренд килеп, кая? кайдан? кайда? сорауларына авап бир че исемн р х л булып кил . Ул - зат алмашлыгы да, крст алмашлыгы да була ала.1.

неопределённое местоимение. с2.II зат тартым белн трлнгн кием сзе. Притяжательный. Проблемалы сорау! Укучылар без нич зат алмашлыгы белбез. Тема:Зат алмашлыклары. крст алмашлыгы.Ул — зат алмашлыгы, тамыр алмашлык, баш килешт. 0. Бездн алмашлыгы нинди килешт килгн? а) иялек килеше б) чыгыш килеше в) баш килеш 6. ЗАТ АЛМАШЛЫКЛАРЫ мин 1 нче зат сйлче зе Мин укыйм. б. Кто-то сказал(а): Кто был предводителем племени в древней руси Зат атамыйча гына зат яки предметларга, аларны билгесе яки санына м хллрен крст (ишар ит) торган сз тркеме алмашлык дип атала. Мин зем укыйм. ( чиклвек) Балалар: Аны - зат алмашлыгы. Крст алмашлыклары затка, предметка м шулай ук предмет яки эш-хлне билгесен крст. Минем у меня,мой, мои. Узган дрест нинди теманы ткн идек? Балалар: Тартым алмашлыклары Укытучы: Нинди алмашлыклар тартым алмашлыклары дип атала?Аны эчен ашыйлар, тышын ташлыйлар. Алмашлыклар сйлмне кабатлаулардан коткаралар, аны ыйнак м матур ягырашлы итлр. 2) иялек килешендге зат алмашлыгы м тартым кушымчалы исем белн ЗАТ Алмашлыклары (личные местоимения). Безне? алмашлыгы нич?нче затта, нинди санда, кайсы килешт? килг?н?Б) I зат, к?плек сан иялек килеше. Килешлр - Падежи. Бу алмашлыкны чаманы белеп кулланырга кирк. Тазбаш - шп зат! Татарча котлаулар, мкальлр, табышмаклар, дбият. Иялек Килешендэге Зат Алмашлыгы. Укытучы. Татарстанны? с?зе иялек килешенд? килг?н, дим?к, алмашлык исемне алыштырып килг?ч Дрес 3 нче сыйныфны татар тркеменд ткрелде, дрес ФГОС нормаларына туры кил, Сингапур укыту алымнарын куллнаып тзелде. Кемнедер — билгесезлек алмашлыгы, тамыр алмашлык, берлек санда, тартым белн трлнмгн, тшем килешенд. Укучыларны тбн классларда тартым кушымчасын ткнне актуальлштер, иялек килеше турында тшенч бир.III зат тартым кушымчасы нинди? -ы-е. Иялек килешендге зат алмашлыгы. . 13. Горизонталь б?лемн?р: Зат алмашлыгы.Нинди ??мл? кис?ге. Published on Dec 5, 2013. 1.Иялек килешендеге зат алмышлыгы .5 букв 2,Куруне яхшырта торган жайланма.6 букв 3.Спидометр ярдеменде улчене торган зурлык.6 букв 4.Биш сум акча.6 букв 5.II зат тартым белен торленген кием сузе .6 букв 6.картлык сузенен антонимы.6 букв. МЕНЮ. 3 нче зат алмашлыгы ул ны килешлр белн трлнеш рнген укы. иялеккилешендэгезаталмашлыгы. 2) аналитик-синтетик ысул булганда, тартым категориясе иялек килешендэге зат алмашлыгы пэм тартым кушымчалы исем белэн белдерелэ, мэсэлэн, я<исемнецБилгеле булганча, зат алмашлыклары да (3 нче зат) ж,емлэлэрне узара бэйлэу кебек синтаксик функцияне утилэр. Алмашлыклар Местоимения. рнк: Минем (1 нче зат, берлек сан, иялек килеше) абыем бар. Баш.Иялек. Крст алмашлыклары: ул, бу, шул, теге, андый, мондый, тегенди, шундый, болай, н, мен, шушы, шулай . Уйнап алабыз. Тамыр с зме, ясалмамы ик нен билгел рг .Иялек килешенд ге исем булган мл не к рс тегез. Татар теленд? д? рус теленд?ге кебек алмашлыклар к?п. Укучыларны Кплек сан зат алмашлыклары: без, сез, алар. согы вакыттагы фнни тикшеренлрд ис, аны килеш кушымчасы, иялек килешене икенче формасы дип алату бар[34]. зат алмашлыклары тартым крст сорау билгел билгесезлек юклык. Укы-рга фигылене хзерге заманда юклыкта зат-сан белн трлне. Аларны сйлмд дрес куллана белг иреш, укучыларны игътибарлылыгын, ишет слтен стер 3. Алар бернич? т?ркемг? б?лен? лI зат берлек алмашлыгы мин т?рки телл?рне? к?пчелегенд? б?н / бен м?н(Аны?). 3.Уку мсьлсен кую. Берлек Единственное число. Толкование Перевод.хлне билгесезлеге — неопределённость положения. 1. dbiyatn xalqmz kilge en zur faydas bulaaq.М галлимн ребез кайдан шадтнам ала булырлар. Склонение личных местоимений. Аны алмашлык, зат алмашлыгы, тамыр алмашлык, иялек килешенд, млд - аергыч. Склонение личных местоимений по падежам.Иялек к. Кеше зен ничек атый? (мин)5. Логин. (исх.п.) - Noun, personal pronoun (Ablative) со, бирле, башка: эштн со, якшмбедн со,яздан бирле, сзлектн башка,сездн со, миннн башка. Комментарии для сайта Cackle.. 2, 3 нче м башка хрефлрне д ист тотып, сзлрне алфавиттртибенд языгыз. Иялек килешендге зат алмашлыгын крстегез.6.1-3 нче мллрне кайсысында ч зат алмашлыгы кулланылган? авап: . без син 2 нче зат сез ул 3 нче зат алар. крст aeae.Ул — зат алмашлыгы, тамыр алмашлык, баш килешт. ткрде: 2 квалификацион категорияле укытучы Гайнетдинвова Фрид Тлгать кызы.(Мин) - Мин алмашлыгы нинди алмашлык? яки кайсы с зне а а ияреп, ны турында ни д булса х б р ит ен ачыкларга м нинди мл кис ге булуын йтерг . Данные об авторе. б а 7. У. Исем , зат алмашлыгы (чыгыш килеше) сущ личное мест. . 4-5 нче мллрдн сз басымы беренче иекк тшкн сзне табып языгыз. Презентацияне авторы: Арча муниципаль районы 5нче Арча гимназиясене татар теле м дбияты укытучысы Алсу Госман кызы Сабирова б хетле ит ч ге, кояш кеби м гариф нурларында балкытачагыннан. 3. Ясалышы. е6. Мин алмашлыгы сйлчене, син тылаучыны, улМслн, иялек килешенд мин, син алмашлыклары минем, сине формаларында кулланыла, юнлеш килешенд миа, сиа, тшем килешенд мине, сине. "Мы дети Вселенной" слайды для начальных классов. Татарские поздравления, пословицы, загадки, литература.Отзывы и комментарии о Иялек килешендге зат алмашлыгы. " Зат алмашлыкларыны килеш белн трлнеше" Мгънлре буенча алмашлыклар иде тркемчг блен: Зат алмашлыклары: мин, син, ул, без, сез, алар. Гарипова Г.З. Килеш м сан белн трлнгнд, III зат алмашлыгы нинди згрешк дучар була?18. Максат. У Материал по начальным иялек килешенд. минем (у меня, мой, мои). Картлык сзене антонимы. Зат алмашлыклары: мин,син Крст алмашлыклары:бу.теге Билгел алмашлыклары:зе.бтен СорауУ Дрес,ул алмашлыгы Т.к.бирелгн У-чы.бик дрес йтте Глназ,зат алмашлыклары берлек м кплек санда була м килеш белн трлн ала. Спряжение глагола укырга в настоящем времени в отрицательной форме.-ны/ -не иялек килеше кушымчалары аффикы притяжательного падежа -Genitive Case endings. 2. 7. Зат алмашлыклары турындагы белемнрен тирнйтберлек сандагы зат алмашлыкларыны килеш белн трлнешен алату2. БезнеS илебезд кешене хезмт зурлый. Аларны сйлмд дрес куллана белг иреш, укучыларны игътибарлылыгын, ишет слтен стер3. Иснми д печнне, капмый да ул саламны, зе Файлы. Зат м предметка крст торган алмашлыклар якын, уртачы, ерак аралыкка крстлр. Илебезд исем, уртаклык исем, берлек санда, урын-вакыт килешенд, I затМинем алмашлык, зат алмашлыгы, берлек санда , иялек килешенд , Gмлд аергыч, тамыр сз . Зат алмашлыклары.1. Иялек килеше, 3 нче сыйныф Максат. (Уенны дресне башка этабында да уздырырга ммкин). Мин алмашлыгы мактанырга, масаерга ярата.

назад. Зат алмашлыкларыны килеш белн трлнеше. минем зат алмашлыгы, исемне алыштыра, иялек килешенд, млд - аергыч.ул зат алмашлыгы, исемне алыштыра, баш килешт, млд - ия н - крст алмашлыгы, рвеш алмашлыгы, ерак арага крст, биред шулай алмашлыгы белн берг килгн Кроссвордны чишегез.1. Х й ше бир hм аны тер инструктаж. Дрес тибы: Яа материалны йрн. тылаучы, гмдш Син укыйсы. билгесезлек алмашлыгы — грам. Давайте обсудим! Написать сообщение. Уроки татарского языка Урок 8 Зат алмашлыклары.

Свежие записи: